2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GENELGESİ
 
        Körfez ilçemizdeki eğitim, öğretim hizmetlerinin mevzuata ve uygun şekilde yürütülmesi çerçevesinde; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının başlangıç ilkeleri, temel esasları ile eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi kapsamındaki esaslar gözetilerek, 24.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundaki ilkelere uygun şekilde hareket edilmesi yasal bir zorunluluktur.
        İlçedeki eğitim, öğretim hizmetlerinin huzur ve güven içinde yürütülmesi ile genel asayiş ve güvenliğin eksiksiz şekilde sağlanmasını, terör örgütleriyle etkin mücadelenin temini kapsamında; 25.10.1983 tarih ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ve Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle ortaya konulan esaslar ve 10.6.1949 tarih ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 31 ve 32 nci maddeleri uyarınca ilçemizdeki eğitim kurumlarında aşağıdaki hususlara riayet edilmesi suretiyle hizmetlerin yürütülmesi uygun görülmüştür.

        1. Okul binalarında bulunan Bayrakların Türk Bayrağı Kanunu ve Tüzüğüne uygun şekilde kullanılması, okul içinde ve okul bahçe duvarında afiş, broşür gibi materyallerin bulundurulmaması, ilgili mevzuatı uyarınca kutlanan belli gün ve haftalar vesilesiyle asılan afiş ve benzeri materyallerin süre bitiminde derhal kaldırılması,      
        2. Okulların güvenliği için, okullardaki kamera sistemlerinin devamlı çalışır ve kayıt yapacak şekilde bulundurulması, yeni yapılacak veya değiştirilecek olan kamera sistemlerinin ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegre olacak şekilde tasarlanması ve kurulmasının temini,
        3. İlgili mevzuatı uyarınca kutlanacak belirli gün ve haftaların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacak planlama ve görevlendirmeye göre yapılması, bunlardan ilçe protokolünün katılımı gerekenler için belli bir okulun önceden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenip görevlendirilmesi ve Kaymakamlık Makamı onayına bağlanması, ilçe protokolünün katılacağı etkinlikler için sorumluluk alanına göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile güvenliğin temini için koordinasyon sağlanması,
        4. Okullarda konferans, seminer, kariyer günü, imza günü ve benzeri adlar altında düzenlenecek etkinlikler için en az bir ay öncesinden; konu, konuşmacı ve faaliyetin amacı da belirlenerek Kaymakamlık Makamına müracaat edilmesi; bu müracaatı müteakip ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki komisyonun yapacağı incelemeyi müteakip uygun görülen etkinlik için faaliyet izni verilmesi ve ancak Kaymakamlık Makamının muvafakati ile Kaymakamlık adına davetiye düzenlenmesi,
 
         5. Okul binasında, bahçesinde, kantininde ve benzeri yerlerde; firma, kurum, kuruluş, kulüp, dernek, vakıf ve benzeri teşekküllerin satış, gösteri, promosyon ve benzeri adlar altında faaliyet göstermesine, satış yapmasına, oyun ve benzeri temsil yapmasına, her ne şekilde oluşa olsun etkinlik icra etmesine kesinlikle müsaade edilmemesi, zorunlu ve gerekli hallerde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaatla izin alınması; okul bahçelerinin eğitim, öğretim döneminde araç park yeri olarak kullanılmaması ve okul bahçelerine kesinlikle araç park edilmemesi,
        6. Okul kantinlerini ihaleye girerek alan kişilerin çalıştırması, başkalarına devrine müsaade edilmemesi, kantinde çalışan kişilerin mevzuata uygun olarak çalışmasına özen gösterilmesi, kurallara aykırı faaliyet gösteren kantin işletmecilerinin sözleşmesinin iptal edilmesi ve başta Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü olmak üzere ilgili ve yetkili birimlerce okul kantinlerinin sürekli olarak denetim ve kontrol altında bulundurulması,
        7. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, kendi sorumluluk bölgeleri esas alınmak suretiyle; günün uygun görülen zamanlarında ve okulların giriş çıkış saatlerinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve yürütülmesinde özel bir hassasiyet gösterilmesi,
        Sağlanacaktır.
        Bu emir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her derecedeki okul müdürlerinin adına bizzat tebliğ edilerek kayıt altına alınacak ve titizlikle takip edilecektir.
        
         Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.      
 
                                                                                                                                                                                                                                                                Dr. Hasan Hüseyin CAN
                                                                                                                                                                                                                                                                Körfez Kaymakamı
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

   
     
A: Tüpraş Gişeleri Yanı Körfez / KOCAELİ 
 
T : (0262) 528 85 48 - 49       F: (0262) 528 88 17
 
E: korfez@icisleri.gov.tr