YAZILI SINAVINA GİRECEK ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİ
ADAYLARININ DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR
 
 
1.Yazılı Sınava katılmaya hak kazanan personel sınav günü saat 10.00’da Yazılı Sınav Komisyonu tarafından bildirilen sınav yerinde hazır bulunacaktır. Sınav saat 11:00’da başlayacak olup süresi 60 dakikadır. 
2.Sınav başladıktan 15 dakika sonra gelenler sınava alınmayacaktır. Sınavın ilk ve son 15 dakikasında ve son 3 kişi kaldığında sınav salonundan çıkış olmayacaktır.
  1. Sınava giren adayların yanında veya üzerinde kesinlikle cep telefonu, çağrı cihazı, ses kayıt cihazı gibi elektronik hiçbir cihaz bulunmayacaktır. Görevli polis memurları adayların cep telefonlarını kesinlikle emanet almayacaktır.
  2. Sınava katılacak adaylar yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulunduracaktır.
  3. Sınava katılacak adaylar sınav giriş belgesiyle beraber kendisini tanıtmaya yarayacak nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini yanında bulunduracak; kendisini tanıtmaya yarayacak nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi bulunmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır.
  4. Sınava katılacak adayların kimlik bilgilerinin kontrolü sınav başlamadan önce ve sınav esnasında sınav gözetmenleri tarafından yapılacağından, sınava katılacak aday sınav başlamadan önce ve sınav süresince, sınav giriş belgesi ve kendisini tanıtmaya yarayacak sürücü belgesi, pasaport veya nüfus cüzdanını görülebilir bir yerde bulunduracaktır.
  5. Kopya çekenler ile kopya girişiminde bulunanların, yerine bir başka kişinin sınava girdiği tespit edilenlerin, sınav cevap kâğıtlarının optik okuyucuda değerlendirilmesi sırasında bireysel veya toplu kopya çektikleri tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem uygulanacaktır.
  6. Sınava katılacak adaylar kendisine verilen kitapçık ile optik formu teslim ederken gözetmende bulunan yoklama listesine imza atacaktır.
  7. Optik cevap formlarına yapılacak yanlış kodlamalardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.
  8. Yazılı sınav sonuçları, Körfez Kaymakamlığı www.korfez.gov.tr internet sayfası üzerinden yayınlanacaktır.

 

 
 
 
 
 

   
     
A: Tüpraş Gişeleri Yanı Körfez / KOCAELİ 
 
T : (0262) 528 85 48 - 49       F: (0262) 528 88 17
 
E: korfez@icisleri.gov.tr