Konu: Kanuna aykırı Bayrak kullanılmaması
 
       Son günlerde Kaymakamlık Makamına ulaşan başvurular ve yapılan tespitlere göre Bayrağımızın kullanımı konusunda bazı yanlışlık ve eksikliklerin olduğu müşahede edilmiştir. Bilindiği gibi, Türk Bayrağının Kullanımı ve korunmasına dair esaslar 22.9.1983 tarih ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile düzenlenmiştir.
      Türk Bayrağı Kanununun 7 nci maddesi uyarınca; Türk Bayrağının, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan Bayraklarla, çeşitli faaliyetler nedeniyle cadde, sokak ve diğer yerlere asılan Bayrakların, Kanunda belirtilen ilkelere uygun olarak kullanımından; ilgili kurum, kişi ve belli bir faaliyete binaen bayrak asılması halinde organizasyonu yapan gerçek veya tüzel kişiler sorumlu olacaktır. Keza, çeşitli etkinlikler nedeniyle asılan bayraklar, etkinliği yapan kişi veya kurum tarafından korunacak veya yapılan etkinliğin bitmesini müteakip uygun şekilde muhafaza altına alınacaktır.
       Türk Bayrağı Kanununa aykırı olarak kullanılan, asılan veya terkedildiği ya da unutulduğu için şekli, rengi ve ölçüleri bozulan ve zarar gören Bayraklar; ilçe kolluk kuvvetleri veya belediye zabıtası tarafından tespit edildiği takdirde yenisi ile değiştirilecek veya bulunduğu yerden kaldırılacak veya kaldırılması sağlanacaktır.   
       Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.
 
 
 
    DAĞITIM:
    GEREĞİ                                                                                                    BİLGİ
   İlçedeki Kamu Kurumları                                                                     Kocaeli Valiliği
   Siyasi Partiler                                                                                        Cumhuriyet Başsavcılığı
   Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
   Muhtarlıklar
 
  
  

 

 
 
 
 
 

   
     
A: Tüpraş Gişeleri Yanı Körfez / KOCAELİ 
 
T : (0262) 528 85 48 - 49       F: (0262) 528 88 17
 
E: korfez@icisleri.gov.tr